8.4 อิฐบล็อกลาย

New

857 อิฐบล็อก ลายดอกบัว ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

856 อิฐบล็อก ลายโบวลิ่ง ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

855 อิฐบล็อก ลายหูกระต่าย ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 5.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

854 อิฐบล็อก ลายเกล็ดปลา ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

853 อิฐบล็อก ลายหน้าเสือ ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

852 อิฐบล็อก ลายการบินไท ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 5.7 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

851 อิฐบล็อก ลายข้าวหลามตัดคู่ ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 5.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

Powered by MakeWebEasy.com