8.3 อิฐบล็อก ช่องลม

New

837 อิฐบล็อก ช่องลม รูปไข่ 7 ซม. ขนาด 7X19X39 ซม. น้ำหนัก 4.6 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

835 อิฐบล็อก ช่องลม ปรือกลม ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 5.6 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

832 อิฐบล็อก ช่องลม ลิ้นคู่ (ลับแล) 9 ซม. ขนาด 9x19x39 ซม. น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

833 อิฐบล็อก ช่องลม โปร่ง ขนาด 9x19x19 ซม. น้ำหนัก 4.0 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 25 ก้อน / ตารางเมตร

New

836 อิฐบล็อก ช่องลมสี่ช่องเปลี่ยม ขนาด 7X19X39 ซม. น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 12.5 ก้อน / ตารางเมตร

New

834 อิฐบล็อก ช่องลม โปร่งคู่ ขนาด 7x19x39 ซม. น้ำหนัก 14.0 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

New

831 อิฐบล็อก ช่องลมลิ้นคู่ ขนาด 7X19X39 ซม. น้ำหนัก 5.81 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 13 ก้อน / ตารางเมตร

Powered by MakeWebEasy.com