1 อิฐมอญ ก่อฉาบ

จำหน่าย อิฐมอญ ราคาถูก ใช้ก่อสร้างที่ใช้ในการก่อฉาบ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้

    อิฐมอญตัน  มีทั้งอิฐมอญตันมือ และ อิฐมอญตันเครื่อง 

    อิฐมอญรู  มีทั้ง อิฐ 2 รู, อิฐ2รูใหญ่ , อิฐ3รู , อิฐ4รู , อิฐ4รูใหญ่

    อิฐมอญ มอก. มีทั้ง อิฐมอญ มอก.772-3545 และ อิฐมอญ มอก. 153-2540

    อิฐมอญก้อนใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ เช่น อิฐ 3 รู และ อิฐ 4 ช่อง


มีใบทดสอบคุณภาพ ค่าแรงอัด 
จากสาขา เซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

New

อิฐแดง 8 รู ขนาด 6x12.5x23 ซม. น้ำหนัก 2.20 กก. / ก้อน ใช้ก่อ 32 ก้อน / ตารางเมตร ขนาดใหญ่กว่าอิฐแดงทั่วไปถึง 4 เท่า มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ประหยัดเวลา และ ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างดี พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 90 ก้อน / ตารางเมตร อิฐแดงก่อฉาบ มาพร้อมรูระบายถึง 4 รู ยึดจับปูนได้ดี มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ขนาดเหมาะมือ ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 90 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. ระบายอากาศได้ดี ใช้งานง่าย ก่อฉาบได้สะดวก ตัวอิฐมีความแข็งแกร่ง คุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม. น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 80 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่ง ทนทาน ขนาดใหญ่กว่าอิฐทั่วไป ทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมรูระบายอากาศ 4 รู ระบายความร้อนได้ดี พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.31 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. อิฐแดงก่อ ฉาบ ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีต จากภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อน พัฒนามาเป็นอิฐที่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน และยังเป็นอิฐที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมาถึงปัจจุบ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่ง ทนทาน พัฒนาจากอิฐแดง 2 รู ปกติ แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า ทำให้ก่อได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. ลักษณะตัน มีความหนาแน่น แข็งแรง เหมาะกับการก่อผนังที่ต้องการการเจาะมากกว่าอิฐแดงประเภทรู นอกจากนี้ยังสามารถนำไปก่อโชว์เพื่อความสวยงามได้ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดงตันเครื่อง ขนาด 2.6X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 150 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. คุณสมบัติคล้ายอิฐแดงตันมือ ผลิตด้วยเครื่องจักร น้ำหนักเบา แข็งแกร่ง หนาแน่น เหมาะกับการก่อผนังห้องน้ำ ห้องครัว ผนังที่ต้องการการเจาะและความแข็งแรงเป็นพิเศษ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16 ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. อิฐแดง 2 รู ขนาดพิเศษ ผลิตขึ้นมาเฉพาะ ไม่มีตามโรงงานผลิตทั่วไป ทนทาน แข็งแกร่ง เหมาะกับงานก่อสร้างทุกประเภท พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 34 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่ง ทนทาน ขนาดใหญ่ อิฐตรง ไม่โค้งงอ ใช้งานง่าย ก่อได้ไว สะดวก รวดเร็ว พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 3 รู ขนาด 6X10X19 ซม. น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 41 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่งกว่าอิฐแดงทั่วไป เหมาะกับงานก่อฉาบ ก่อโครงสร้าง อาคาร บ้านเรือน เพื่อความแข็งแรง ทนทาน พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 28 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่ง ทนทาน ขนาดใหญ่พิเศษ ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด เหมาะกับงานก่อฉาบทุกประเภท พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศไทย

New

อิฐแดง มอก.77-2545  ขนาด 4X6.5X14  ซม. น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 120 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. อิฐลักษณะตัน มีความหนาแน่น แข็งแกร่ง ได้มารฐาน มีมอก. เหมาะกับงานก่อฉาบ ก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น สถานที่ราชการ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง มอก.153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. รูปแบบ 2 รู แข็งแกร่ง ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะกับการนำไปก่อสร้างอาคาร สถานที่ราชการ หรือ สถานที่ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. อิฐแดงคุณภาพดี ขนาดใหญ่ มาพร้อมรูระบาย 4 ช่อง ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความแข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะกับทุกงานก่อสร้าง พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

New

อิฐแดง 4 ช่อง ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 ซม. แข็งแกร่ง ทนทาน ะบายความร้อนได้ดี เหมาะกับงานก่อฉาบ ก่อสร้างทั่วไป ขนาดใหญ่ ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com