100 อิฐก่อสร้าง

New

113 อิฐแดง 8 รู ขนาด 6x12.5x23 ซม. น้ำหนัก 2.20 กก. / ก้อน ใช้ก่อ 32 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

112 อิฐแดง 4 ช่อง ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

111 อิฐแดง มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

110 อิฐแดง มอก.153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

109 อิฐแดง มอก.77-2545  ขนาด 4X6.5X14  ซม. น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 120 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

108T อิฐแดง 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 น้ำหนัก 2.2 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 28 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

108 อิฐแดง 3 รู ขนาด 6X10X19 ซม. น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 41 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

108S อิฐแดง 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 34 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

107 อิฐแดง 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16 ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

106 อิฐแดงตันเครื่อง ขนาด 2.6X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 150 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

105 อิฐตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 140 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

104 อิฐแดง 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X14 ซม. น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 95 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

Powered by MakeWebEasy.com