6.3 ปูนทนไฟ

New

646 ปูนทนไฟ 70 HM น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง ทนไฟ 1500 - 1700 องศา

New

645 ปูนทนไฟ 43 HM(D) น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง ทนไฟ 1400 องศา

New

643 ปูนทนไฟ 43 AM(W) น้ำหนัก 35 กิโลกรัม / ถัง ทนไฟ 1400 องศา

New

644 ปูนทนไฟ 43 AM น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง ทนไฟ 1400 องศา

New

642 ปูนทนไฟ 30 HM น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง ทนไฟ 1500 องศา

New

641 ปูนทนไฟ 30 AM น้ำหนัก 35 กิโลกรัม / ถัง ทนไฟ 1300 องศา

Powered by MakeWebEasy.com