1 อิฐมอญ ก่อฉาบ

จำหน่าย อิฐมอญ ราคาถูก ใช้ก่อสร้างที่ใช้ในการก่อฉาบ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้

    อิฐมอญตัน  มีทั้งอิฐมอญตันมือ และ อิฐมอญตันเครื่อง 

    อิฐมอญรู  มีทั้ง อิฐ 2 รู, อิฐ2รูใหญ่ , อิฐ3รู , อิฐ4รู , อิฐ4รูใหญ่

    อิฐมอญ มอก. มีทั้ง อิฐมอญ มอก.772-3545 และ อิฐมอญ มอก. 153-2540

    อิฐมอญก้อนใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ เช่น อิฐ 3 รู และ อิฐ 4 ช่อง


มีใบทดสอบคุณภาพ ค่าแรงอัด 
จากสาขา เซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

New

110 อิฐแดง มอก.153-2540  ขนาด 4X6.5X16  ซม. น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อ 105 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

111 อิฐแดง มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

112 อิฐแดง 4 ช่อง ขนาด 6.5X11X25  ซม. น้ำหนัก 1.8 กิโลกรัม / ก้อน ใช้ก่อแนวตั้ง 30 ก้อน / ตารางเมตร ใช้ก่อแนวนอน 48 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

New

113 อิฐแดง 8 รู ขนาด 6x12.5x23 ซม. น้ำหนัก 2.20 กก. / ก้อน ใช้ก่อ 32 ก้อน / ตารางเมตร ก่อปูนหนา 1.5 เซนติเมตร

Powered by MakeWebEasy.com